Ośrodek Sportów Wodnych

Cennik

Zwolnienia z opłat:
58) zwolnić z opłat za korzystanie z Ośrodka Sportów Wodnych w Łące:
a) jednostki organizacyjne gminy, kluby sportowe oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania publiczne gminy na podstawie zawartych umów, wspomagają proces edukacyjny w zakresie kultury fizycznej i sportu lub realizują programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Pszczyna lub wykorzystują obiekty na cele rehabilitacyjne lub charytatywne; zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
b) organizatorów uzasadnionych społecznie przedsięwzięć, objętych współorganizacją lub patronatem gminy Pszczyna; zwolnienie z opłat wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Pszczyny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz zawarcia pisemnej umowy;
c) weteranów i weteranów poszkodowanych za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
59) Gminna Karta Dużej Rodziny
a) Zapewnia się osobom wymienionym w §1 ust. 1 i ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pszczyna programu "Gminna Karta Dużej Rodziny" ulgę polegająca na umożliwieniu zakupu z 50% zniżką indywidualnych biletów wstępu na teren Ośrodka Sportów Wodnych w Łące;
b) Do ulgi o której mowa w ust. 1 mają prawo dzieci oraz rodzice, jeżeli towarzyszą im uprawnione dzieci (minimum 1 dziecko);
c) Ulga nie dotyczy opłat za wypożyczenie sprzętu sportowego oraz najmu na godziny całego lodowiska, a także pozostałych cen i opłat wymienionych w cenniku.
60) Zniżki i ulgi nie podlegają łączeniu.
Ośrodek Sportów Wodnych
ul. Piotra Skargi 44
43-241 Łąka
Godziny otwarcia:
9:00 - 19:00
(od 01.05.2017 do 30.09.2017)
Skontaktuj się z nami:
tel. 664 748 104